Az elmúlt években megvalósított népzenei programjaink tartalmához szorosan kapcsolódva, első alkalommal 2019-ben rendeztünk népdaléneklés mesterkurzust a Búzaszemben Navratil Andrea vezetésével. A mezőségi dalok őrzői, Szilágyi Anna, Takács Anna és Takács Piroska egy egész hétvégén fújták a dalokat, mesélték néprajzi vonatkozású történeteiket az ország egész területéről érkező érdeklődők számára.

Így az évek során volt már feketelaki, majd két alkalommal is buzai és melegföldvári, majd magyarszováti mesterkurzus, melyen vendégünk volt az erdélyi Mezőségről a Népművészet Mesterei közül Takács Anna, Takács Piroska, Szilágyi Anna és Dezsőné Kádár Erzsébet, valamint Kiss Zsolt és Tálas Ágnes. A Bakony és Balatonfelvidék kisdialektus terület hagyományai és szokásai kerültek fókuszba a kismagyarországi mesterkurzuson, melyen Bartalos János Örökös Juhász, valamint Szabó Csaba és Császár Dominik zenekara volt vendége a Navratil Andrea vezette kurzusnak. A legutóbbi mesterkurzus fókuszában pedig az erdélyi népzenei dialektus egyik legrégiesebb tájegysége, Gyimes állt, melyen a gyimesfelsőloki Tankó Eszter Népművészet Mestere volt vendége a Fábián Éva vezette alkalomnak.