Népzenei tehetséggondozás

Tehetséggondozó mesterkurzusaink célja, hogy a kiemelkedő képességű hangszeres népzenét tanuló fiatalok egyéni képességeikhez igazodó, fejlődésüket elősegítő, számukra kihívást jelentő képzést kapjanak, magasabb technikai követelménnyel, bővebb zenei repertoárral.

Népzenei tehetséggondozó programunkat 10-16 éves fiataloknak hoztuk létre. A programba zenetanári ajánlással, illetve meghívással lehet bekerülni. Ajánlást a Búzaszem Iskola hangszeres népzene tanárai adhatnak. Meghívást a kurzust vezető tanár tehet. A 2021/22-es tanévben 15 tanuló számára biztosítunk részvételi lehetőséget a programban.

A 2021/22-es tanévben megvalósuló kurzusaink szeptembertől júniusig tartanak furulyán, dudán, tekerőn és citerán. Minden hangszer tekintetében havonta egy egynapos foglalkozást valósítunk meg a 3-5 fős csoportok számára. Minden alkalom 5 óra oktatást tartalmaz délelőtti és délutáni tanulásra osztva. A hangszeres csoportok egy-egy tájegység népzenei anyagának feldolgozásában mélyülnek el, melyek jellemzően: Dél-Alföld, Nógrád és Ipoly mente, Somogy, valamint Gyimes.

A program megszervezése során kiemelten fontosnak tartottuk, hogy a környezetünkben elérhető legkiválóbb hangszeres oktatókat vonjunk be. Ez a célkitűzésünk maradéktalanul sikerült. A tekerősöket Szerényi Béla, a citerásokat Juhász Kitti, a dudásokat Bese Botond, a furulyásokat Dóra Áron vezeti.

A kurzusok eredményeként el kívánjuk érni, hogy a résztvevők képessé váljanak táncházakban játszható táncrendek muzsikálására. Népzeneoktatási programunk középpontjában az áramlatélményre alapozott zenetanulás áll. Átfogó célkitűzésünk olyan tanulási környezet kialakítása, ahol a tanulók önfeledten, a zenélés örömének átadva magukat mélyíthetik el tudásukat és szerezhetnek jártasságot ott, ahol a népzene egyik leglényegesebb szerepét találjuk: a tánc alá muzsikálásban.

Táncházaink igazi múlt idéző, közösségépítő alkalmak. Az eseményeken zenélő tanulók a zenetanulásnak arra a szintjére értek, amikor már nem az adott dal kifogástalan lejátszása okoz kihívást, hanem a zenekar többi tagjához való igazodás, a tempó tartása vagy éppen a tempóváltások, az énekesekre és a táncosokra történő odafigyelés, alkalmazkodás. Zenetanáraink feladata a táncházakban a növendékek bevonása, összefogása, az alkalmi zenekarok vezetése. Táncházaink között különleges helyet foglalnak el az ún. varacskos röfögés alkalmak, melyeken a tanulók zenetanári vezetés nélkül, önmagukat megszervezve alakítanak ki rögtönzött zenekarokat, miközben a kihívás nem kisebb, mint a táncolható muzsika szolgáltatása.

A hangszeres népzenét tanuló diákok zenei képzését ingyenesen igénybe vehető hangszer kölcsönzéssel is támogatjuk. Az elmúlt öt év során a legkiválóbb hazai hangszerkészítő mesterek műhelyeiből vásároltunk dudákat, tekerőket, citerákat és kobzokat.

Tehetséggondozó programunk egyik kiemelkedő eredményeként a Búzaszem Iskola több mint 50 hangszeres népzenét és népdaléneklést tanuló diákjával közösen alkottuk meg az Aprája címmel 2019-ben kiadott hanglemezt, melyet 2020-ban lemezbemutató koncert követett a Fonó Budai Zeneház színpadán.

A Búzaszem Alapítvány valamennyi népzeneoktatási programja díjmentes a tanulók számára köszönhetően az Emberi Erőforrások Minisztériuma által működtetett Csoóri Sándor Alap támogatásának, melyet 2017. és 2021. között minden évben sikerült elnyernünk.