Küldetésünk

A Búzaszem Alapítvány a gyermekek keresztény, magyar kultúrára alapozott, családias nevelését segíti azzal, hogy iskolát épít és saját tulajdonú épületeiben ad otthont a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kis létszámú osztályainak.

Céljaink elérése érdekében tovább építjük a gödi Búzaszem Iskola épületegyüttesét, támogatjuk az iskolán kívüli ifjúsági és családi programok megvalósítását, valamint nyitott közművelődési programokat szervezünk.

A Búzaszem Alapítvány emellett a keresztény magyar néphagyomány visszatanításán keresztül kíván hozzájárulni az egy ezredév alatt megkeresztelődött magyar népi kultúra megőrzéséhez, műveléséhez és terjesztéséhez.

Céljaink


Iskola

a gödi keresztény iskola felépítése

Tábor

a gödi keresztény iskolába járó gyerekek nyári táborainak szervezése

Szabadidős tevékenységek

a gödi ifjúság szabadidős tevékenységeinek gazdagítása

Egészség

az egészséges életmód térnyerésének elősegítése

Kultura

a magyar kultúra és a keresztény értékek terjedésének elősegítése

Csalad

a gödi keresztény iskolába járó családok támogatása

Buzaszem

Szervezet

Alapítók

Karosi Ottó

köztisztviselő, keresztény és szociális meggyőződésű közösségi ember, az alapításkor a Gödi Kolping Család elnöke.

Ország Tibor

katolikus pap, lelki atyánk, az alapításkor gödi plébános, a Gödi Kolping család egyházi vezetője.

Kuratóriumi tagok

Mokos Béla, a kuratórium elnöke

pályázati szakértő, gazdálkodó, gazdasági agrármérnök

Erdélyi Ákos

környezetvédelmi szakmérnök, kezdetektől a közösség tagja

Horváth Szilárd

médiaszakember, tanár, a Búzaszem Iskola egyik alapítója

Huszti Katalin

kromatográfiás fejlesztőmérnök

Lehotkai Péter

szaktanácsadó, gazdasági agrármérnök, élelmiszer mérnök

Felügyelő bizottsági tagok

Berty László

Török László

Chalupa Krisztián

Buzaszem

Átlátható működés

Beszámolók

A szervezet gazdálkodását az Alapítvány Felügyelő Bizottsága, illetve az Alapítvány által megbízott könyvvizsgáló ellenőrzi.

Sajtó

Sajtóban, rádióban, televízióban közölt megjelentések.

További részletek