Népzenei hagyományokon alapuló közösségépítés

Beszámoló a Búzaszem Alapítvány 2022. évi Csoóri Sándor Alap támogatásával végzett tevékenységéről | 2023. június 30. | Huszti Kata

A Búzaszem Alapítvány a Csoóri Sándor Alapból 3,5 millió Ft támogatásban részesült 2022-ben. Programunk célja olyan népzene-oktatási tevékenység megvalósítása, amely az autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítést és tehetséggondozást tekinti fő hivatásának.

Tekerő mesterkurzus Szerényi Bélával

Immár 4. éve annak, hogy a Búzaszem Alapítvány a népzenét tanuló gyerekek és fiatalok számára népzenei tehetséggondozó programot hozott létre. A programba a Búzaszem Iskola népzenetanárainak ajánlásával, illetve a tehetséggondozó program oktatói által adott meghívóval lehet bekerülni.

A tehetséggondozó kurzusok egy-egy tájegység népzenei anyagának feldolgozásában mélyülnek el, melyek jellemzően: Dél-Alföld, Nógrád és Ipoly mente, Somogy, Bakony és Gyimes. A hangszeres kurzusok célja, hogy a kiemelkedő tehetségű tanulók képességeihez igazodva, számukra kihívást jelentő magasabb minőségű képzést kapjanak, magasabb technikai követelménnyel, bővebb zenei repertoárral.

A 2022-es évad tehetséggondozó kurzusai 2022. októberétől 2023. júniusáig havonta egy alkalommal, hangszerenként 7-7 alkalommal, furulyán, dudán, tekerőn, kobzon és citerán valósultak meg. Az 5 csoportban összesen 33 tanuló vett részt, 9 és 18 év közötti, hangszeres népzenét évek óta tanuló fiatalok. Az évadban a citera kurzust Juhász Kitti, a kobozt Kollár-Apró Anna, a tekerőt Szerényi Béla, a dudát Bese Botond, a furulyát Hegedűs István vezette.

Koboz mesterkurzus Kollár-Apró Anna vezetésével

Az évad programjaihoz kapcsolódóan 2023. június 19-23-a között ötnapos népzenei napközis tábort szerveztünk. A táborban összesen 48 tanuló vett részt. A tábort a gödi Búzaszem Iskolában tartottuk meg. A tábor zenei anyaga a már ismertetett 5 tájegység volt. Minden napot közös daltanulás indított, majd a délelőttök folyamán kötött gyakorlás folyt. A délutánok programja szabadon alakult, ahol a tábor kötött programjain túl a tanulók szabadon alkothattak kamarákat és szabadon készíthettek zenei összeállításokat. Táborzáró eseményként nyilvános koncertet rendeztünk. A népzenei tábor oktatói Uhrin Klára furulyán, Kollár-Apró Anna kobzon, Bese Botond dudán, Bíró László citerán, ifj. Szerényi Béla Bence tekerőn voltak.

Búzaszem népzenei tábor

A pályázati támogatásból 2 citerát és 3 kobzot szereztünk be. Az alapítvány hangszer állományát így kiegészítve a programban résztvevő legtöbb diák számára egyéni hangszert tudunk kölcsönözni, ami folyamatos otthoni gyakorlást tesz lehetővé.

Kobzok a Borsakoboz hangszerkészítő műhelyből

Farkas Márton férfi népdaléneklés Bömbölő népdaléneklés műhelye az évadban 17 alkalommal, többnyire kétheti rendszerességgel, alkalmanként 120 percben valósult meg. A műhely alkalmai 2022 szeptemberétől 2023. júniusáig tartottak. A 3. éve működő felnőtt népdal műhely résztvevőinek száma 15 fő volt. Az évadban Pál István tereskei pásztor dalait, bakonyi, Balaton-felvidéki és somogyi népdalokat, valamint katonadalokat tanultak a résztvevők.

Bömbölő népdaléneklés műhely a Búzaszemben

A bemutatott és megvalósult tevékenységek teljes egészében a Kulturális és Innovációs Minisztérium Csoóri Sándor Alapjának támogatásával, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével kerültek finanszírozásra.

Segítse céljaink elérését azzal, hogy hírlevelünk olvasásával követi a Búzaszem történéseit!