Négy hangszeren indítunk népzenei tehetséggondozó kurzust

2021. augusztus 27. | Mokos Béla

Immár ötödik éve annak, hogy a Búzaszem Alapítvány sikeresen pályázik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által működtetett Csoóri Sándor Alap pályázati programjában. Népzene oktatásunk a tudásátadás kiemelten fontos területeire összpontosít, ezek között is különösen a népdalainkat őrző idős mesterektől történő közvetlen tanulásra és a tánc alá muzsikálásra. A hamarosan induló tanévre készülvén újabb pályázati sikerrel büszkélkedhetünk.

Tekerős tanulók
Fotó: Csósza Barnabás Márton

A Csoóri Sándor Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése, valamint a magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

Pályázatunkat idén az előző években már megszokott módon zeneoktatás kategóriában nyújtottuk be. Az augusztusban nyilvánosságra hozott döntési lista szerint az Alap idén 4,1 millió forinttal támogatja céljaink megvalósítását. A program öt esztendeje alatt összesen immár 17,8 millió Ft támogatásban részesültünk. Az elért eredmények alapján alapítványunk a Program kiemelten támogatott szervezetei közé tartozik, ami egyrészt örömmel tölt el minket, másrészt felelősséget is ró ránk.

A népzene oktatásban igyekszünk olyan kiemelkedő színvonalú programokat szervezni, melyek a népzenei tudásátadás legfontosabb területére összpontosítanak, vagyis arra, amikor résztvevőink a népdalokat és népzenét őseiktől örökségük kapott idős mesterektől személyesen tanulhatnak. A Navratil Andrea által vezetett népdaléneklés mesterkurzus kétségtelenül ide sorolandó, amellett, hogy a népzene köré gyülekező, növekvő számú közösséget is építi és mozgatja.

Az alapítvány népzeneoktatási programjának szintén fontos eleme a tehetséggondozás. Célunk olyan tanulási környezet kialakítása, ahol a tanulók felszabadultan, a zenélés örömének átadva magukat mélyíthetik el tudásukat - ott, ahol a népzene egyik leglényegesebb szerepét találjuk - a tánc alá muzsikálásban.

Az elmúlt évben tehetséggondozó mesterkurzust hirdettünk a Búzaszem Iskola tekerős tanulói számára. A csoportban résztvevő négy diák havonta egy teljes napot tekerő tanulással töltött, ahol a kurzust vezető ifjabb Szerényi Bélától tiszaalpári népdalokat tanultak. A foglakozásokat teljesítő tekerőseink az elsajátított tudás birtokában bármelyik dél-alföldi táncház zenészeként megállnák a helyüket.

Az elmúlt évben szerzett tekerős tapasztalatok alapján a most kezdődő tanévben kiszélesítjük a népzenei mesterkurzus hangszereinek körét, így szeptembertől a tekerő mellett furulyán, dudán és citerán is indítunk tehetséggondozó mesterkurzust. Ennek keretében havonta egy alkalommal minden hangszer tekintetében külön foglalkozást szervezünk, jellemzően hétvégi napokon. Minden alkalom 5 óra oktatást tartalmaz délelőtti és délutáni felosztásban. A 4-5 fős csoportokat a kurzusok vezetői meghívással alakítják ki. A program célja, hogy a kiemelkedő tehetségű tanulók képességeikhez igazodva, számukra kihívást jelentő továbbképzést kapjanak, magasabb technikai követelménnyel, bővebb zenei repertoárral. A program további részletei szeptember folyamán várhatók.

Az előttünk álló évad népzeneoktatási programjában tovább folytatjuk az előző években már megszokott, a tánc alá muzsikálást fejlesztő táncházainkat, valamint a nyári szünet elején megismert napközis zenetábort, továbbá újabb hangszerek beszerzésével törekszünk arra, hogy minden népzenét tanuló diákunknak adhassunk otthoni gyakorlást lehetővé tevő hangszert.

Segítse céljaink elérését azzal, hogy hírlevelünk olvasásával követi a Búzaszem történéseit!